دنیز سافت | گروه طراحی وب سایت و نرم افزار

با استفاده از این نرم افزار می توانید در یک رنج مثبت از اعداد صحیح اعدادی که می توانند بجای x , y, z در رابطه قرار گیرند و موازنه معادله برقرار باشد را پیدا می کند . این نرم افزار به صورت multi thread نوشته شده است . و سرعت بسیار بالایی در پردازش دارد . ولی پیچدیگی زمانی خوبی ندارد . چون الگوریتم سه loop تو در تو هست . در صورتی که شما الگوریتمی بهتر سراغ دارید که پیچیدگی زمانی کمتری دارد لطفا مطرح کنید.برای دانلود با ادامه مطلب همراه شوید

ادامه مطلب