دنیز سافت | گروه طراحی وب سایت و نرم افزار

این پروژه با استفاده از زبان سی شارپ و با استفاده از الگوریتم ژنتیک نوشتم و از کتابخانه ی Aforge هم استفاده شده (برای استفاده از ژنتیک) . پروژه ابتدا برای حالت ۸ در ۸ بود که برای حالت n در n نیز بسط داده شده است .

ادامه مطلب